Liên hệ

 • 151 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, HCM

 • Tel : 0969 10 80 50

  fax :

 • Monday: 9:00 am - 2:00 pm

  Tue - Thu: 9:00 am - 8:00 pm

  Friday: 8:00 am - 8:00 pm

  Saturday: 9:00 am - 7:00 pm

  Sunday: Closed

Thông tin liên hệ

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sữ dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất

Thank You. Your Message has been Submitted

© 2017 All Rights Reserved.